Abstract Submission

You can submit your abstracts via e-mail to radkor2017@gmail.com or via mail to the address Yeşilyurt Sokak No: 7/8 Çankaya ANKARA.

The presenter of a presentation must register for the Congress.

RADYASYONDAN KORUNMA ve TEMEL GÜVENLİK STANDARTLARI

 • Nükleer Güç Santralleri
 • Sağlık, Sanayi, Çevre
 • Doğal Oluşan Radyoaktif Materyaller
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

RADYASYON DOZİMETRİSİ

 • Fiziksel ve Biyolojik Dozimetrı
 • Radyoepidemiyoloji
 • Doz ve Risk Hesaplama Yöntemleri

RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

 • Radyasyondan Korunma Uzmanı
 • Radyasyondan Korunma Sorumlusu
 • İş Güvenliği Uzmanı/ İşyeri Hekimi
 • Diğer Çalışanlar

 

© 2017 RADKOR | All Rights Reserved